Logo Utrecht University

RiversEstuaries

in the Media

In the bigger picture: water- and landmarks

  • Opinie-artikel in de Volkskrant september 2021 over noodzaak landelijke regie op ruimtelijke planning voor klimaatadaptatie en -mitigatie
  • Boek over de Biesbosch (hoofdstuk 4 van mijn hand met verleden en toekomst van west-Nederland)
  • Artikel in De Groene Amsterdammer juli 2021 over effecten van klimaatverandering op overstromingen, en dralende politiek, en een geweldige reactie van de Deltacommissaris
  • Recente interviews op nu.nl
  • Bregman‘s Brief aan alle Nederlanders: Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van ons land
  • Artikel in de Vrij Nederland 2019 over zeespiegelstijging, translation: Influential article about sea level rise
  • Article in Politico december 2019, which got a blooperpooper response from Seth Meyer on American TV, at about 4 minutes 50 seconds
  • Opinie-artikel in NRC 2018 over het misplaatste idee dat we met een hogere dijk de klimaatverandering wel buiten Nederland kunnen houden